แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-29

บอนส้ม

Homalomena rostrata L.
ARACEAE
บอนส้ม
ไม้ล้มลุก
ลำต้นสั้นป้อม
รูปเงี่ยงลูกศร หรือรูปขอบขนาน หรือรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบกลม หรือแคบ
ออกเป็นช่อ หรือเป็นแท่งกลมยาว ดอกตัวผู้อยู่ตอนบน ดอกตัวเมีย จะอยู่ตอนล่าง มีเป็นจำนวนน้อยกว่าดอกตัวผู้
-
-
เหง้า เป็นยาบำรุงกำลัง ต้น ใช้รักษาอาการไอ และขับเสมหะ