แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

กระทิง

Calophyllum inophyllum L.
CALOPHYLLACEAE
กระทิง
ไม้ต้น
เป็นไม้ต้น มีชันสีเหลืองอมเขียว
ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายใบกลมหรือเว้าตื้น แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบจำนวนมาก
ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก มีจำนวนอย่างละ 4 กลีบ สีขาว คู่นอกกลม คู่ในรูปไข่กลับ กลีบดอกรูปไข่กลับ ปลายกลม เกสรเพศผู้จำนวนมาก อับเรณูสีเหลือง ยอดเกสรรูปโล่
ผลสด มีเมล็ดเดียว เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดขนาดใหญ่
-
เป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา ดอกมีกลิ่นหอม ,เมล็ดให้น้ำมัน เรียกว่า Tamanu oil ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และเป็นสมุนไพร