แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

เต่าร้างหนู

Arenga caudata (Lour.) H.E. Moore
ARECACEAE
เต่าร้างหนู
ปาล์มแตกหน่อ
เป็นปาล์มแตกกอขนาดเล็ก
เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปข้าวหลามตัดเรียงสลับในระนาบเดียวกัน หลังใบสีเขียวป็นมัน ท้องใบสีเทาเงิน ขอบใบเรียบ ปลายใบหยักไม่สม่ำเสมอ กาบใบเป็นท่อ ขอบกาบใบมีรกเป็นเส้นใยสีน้ำตาลดำหุ้มลำต้น ก้านใบและแกนกลางใบ มีขนสีน้ำตาลปกคลุม
ออกเป็นช่อบริเวณซอกกาบใบใกล้ๆกับยอด ลักษณะช่อดอกตั้งขึ้น เป็นช่อดอกที่ไม่มีก้านช่อย่อย
รูปกลม ผิวเรียบเรียงอัดกันแน่นในก้านช่อ ผลอ่อนสีเขียวอมม่วงเมื่อสุกสีแดง หนึ่งผลมีหนึ่งเมล็ด
-
ใช้เป็นไม้ประดับ