แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-29

ผักหวานช้าง

Claoxylon longifolium (Blume) Endl. ex Hassk
EUPHORBIACEAE
ผักหวานช้าง
ไม้พุ่ม
เป็นไม้เนื้ออ่อน หักโค่นง่าย ต้นคล้ายชบาหลอด (ชบาหนู)
ใบเดี่ยว เรียงสลับ โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบจักซี่ฟัน หยักๆเบี้ยวมี ขนอ่อนๆ ปลายใบแหลม
เป็นช่อดอกสีขาวเล็กๆ
กลม เป็นพูแป้น สีเขียว
สีส้ม แดง
ใบ ใช้ยางกวาดปากแก้เด็ก ลิ้นฝ้าขาวราก ต้มดื่มแก้ไข้