แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

ตานขโมย

Apostasia nuda R.Br.
ORCHIDACEAE
ตานขโมย
กล้วยไม้ดิน
คล้ายหญ้า
เรียงตัวเวียนรอบต้น รูปแถบ ปลายใบแหลม
ออกเป็นช่อ แตกแขนงจากปลายยอด มีใบ ประดับขนาดเล็ก ดอกสีเหลือง กลีบดอก มีขนาดใกล้เคียงกัน แผ่บานและลู่ไปด้านหลัง ไม่มีการพัฒนา เป็นกลีบปาก
-
-
ปลูกเป็นไม้ในกระถาง