แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-08-03

เข็มแดง

Ixora coccinea L.
RUBIACEAE
เข็มแดง
ไม้พุ่ม
แตกกิ่งก้านสาขามาก
ใบเดี่ยว ติดเรียงตรงข้ามหรือเรียงรอบข้อ รูปหอก ปลายใบแหลม เนื้อใบหนาและแข็ง สีเขียวสด ก้านใบสั้นมากหรือไม่มีก้านใบ
ดอกช่อ ออกรวมกันเป็นช่อที่ปลายยอดหรือกิ่งข้าง ดอกย่อยสีแดง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดยาว ปลายหลอดกลีบแยกเป็น 4-6 กลีบ เกสรเพศผู้สีเหลือง 4 อัน ติดอยู่ที่หลอดดอกด้านบนและอยู่สลับกับกลีบ เกสรเพศเมียยื่นเลยหลอดดอก มี 2 แฉก
ผลกลมเนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด เมื่อสุกสีดำ นิ่ม
-
ไม้ประดับ