แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

ขุนไม้

Nageia wallichiana (C.Pres) khuntze
PODPCARPACEAE
ขุนไม้
ไม้ต้น
ไม้ต้น แยกเพศต่างต้น เปลือกเรียบลอกเป็นแผ่นขนาดใหญ่
ใบเรียงสลับตั้งฉาก รูปรีถึงรูปใบหอก แผ่นใบหนา ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม เส้นใบจำนวนมากเรียงขนานกัน ไม่มีเส้นกลางใบ
-
-
กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ใบใช้คั้นน้ำ บรรเทาโรคปวดตามข้อ,ปลูกเป็นไม้ประดับ