แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

เกล็ดนาคราช

Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price
POLYPODIACEAE
เกล็ดนาคราช
อิงอาศัย
มีเหง้าทอดเลื้อยยาวไม่จำกัดแตกแขนงมาก มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ส่วนใบสร้างสปอร์ยาวกว่าใบไม่สร้างสปอร์ รูปขอบขนาน
ใบเดี่ยวรูปกลมถึงรูปไข่ ผิวใบมีขนสีขาวนวลปกคลุมบางๆ ทั้งสองด้าน อวบหนา ใบมี 2 แบบ คือ แบบไม่สร้างสปอร์ แผ่นใบหนา อวบน้ำ ผิวใบเรียบเป็นมันทั้ง 2 ด้าน ขอบใบเรียบ ปลายใบมน โคนใบแหลมหรือเบี้ยวเล็กน้อย ก้านใบสั้น ส่วนแบบใบที่สร้างสปอร์จะยาวกว่า รูปขอบขนาน ขอบใบเรียบ ปลายใบมน โคนใบเรียว
-
-
-
ใบ สวยงาม เหมาะกับปลูกเป็นไม้ประดับในร่ม, ทั้งต้นเป็นยาสมุนไพร