แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-29

หัวใจแนบ

Scindapsus pictus Hassk.
ARACEAE
หัวใจแนบ
ไม้เลื่อย
-
-
-
-
-
ปลูกเป็นไม้ประดับ