แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-08-03

หวายลิง

Flagellaria indica  L.
POACEAE (POACEAE (GRAMINEAE))
หวายลิง
ไม้เลื่อย
เป็นเส้นกลม ขนาดประมาณแท่งดินสอ ทอดไปตามพื้น
รูปหอกออกจากข้อ ๆ ละใบ เรียงสลับ ที่ส่วนปลายใบเปลี่ยนสภาพเป็นมือเกาะ ใช้เกี่ยวพันกับพืชอื่นทำให้สามารถไต่หรือปีนป่านสูงขึ้นไปได้
เป็นช่อ ออกที่ปลายยอด
รูปกลม เมื่ออ่อนสีเขียว พอแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้ม ภายในมีเมล็ด 1 - 3 เมล็ด
-
หัว ต้มรับประทาน ใช้เป็นยาลดไข้ ขับปัสสาวะ แก้ปวดหลัง ผสมตัวยาอื่นใช้เป็นยาแก้โรคงูสวัด