แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

กระแตไต่ไม้

Drynaria quercifolia (L.) J.Sm.
POLYPODIACEAE
กระแตไต่ไม้
อิงอาศัย
ทอดเลื้อยสั้น ๆ มีเกล็ดสีน้ำตาลหนาแน่น ขอบเกล็ดจักซี่ฟัน
ไม่สร้างสปอร์ไม่มีก้าน ใบรูปไข่ ขอบจักเป็นพูตื้น ๆ ปลายมนหรือแหลม
-
-
-
-ปลูกเป็นไม้ประดับ -หัว ต้มน้ำรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ ขับระดูขาว แก้เบาหวาน แก้ไตพิการ เป็นยาคุมธาตุ เป็นยาเบื่อพยาธิ -ใบใช้ตำพอก แก้แผลพุพอง และเรื้อรัง