แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

หวายทะนอย

Psilotum nudum (L.) P.Beauv
PSILOTACEAE
หวายทะนอย
ไม้ล้มลุก
มี 2 ส่วน คือ ลำต้นใต้ดิน มีสีน้ำตาล ทอดราบขนานใต้ผิวดิน กับลำต้นเหนือดิน ส่วนที่คล้ายลำต้นนี้เรียกว่า Caulidiumมีสีเขียว ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง แตกกิ่งแบบตัว Y จาก 1 กิ่งเป็น 2 กิ่ง
ไม่มีใบที่แท้จริง ส่วนที่คล้ายใบเรียก Phylidium มีลักษณะคล้ายเกล็ด ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง
-
-
-
ปลูกเป็นไม้ประดับ