แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

หญ้าหนูต้น

Dianella ensifolia (L.) DC.
HEMEROCALLIDACEAE (PHORMIACEAE)
หญ้าหนูต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน
ใบเดี่ยว เรียงสลับ อยู่ในระนาบเดียวกัน รูปดาบ ก้านใบแผ่เป็นแผ่นหุ้มซ้อนกัน
ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบรวมสีขาวนวล
ผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีม่วงน้ำเงิน
-
ต้น ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่ม รักษามะเร็ง