แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

หญ้าถอดปล้อง

Equisetum debile Roxb.ex Vaucher
EQUISETACEAE
หญ้าถอดปล้อง
ไม้น้ำ
ลำต้นกลม สีเขียว ลำต้นตั้งตรง ด้านในโปร่งมีสีเขียวสดใส ภายในกลวง มีรอยแตกขนานตามยาวของลำต้น รูปทรงกระบอก แตกกิ่งก้านน้อย มีข้อปล้องชัดเจน
ใบเป็นเยื่อบางๆใบมีเยื่อบาง ๆ ขนาดเล็ก รูปสามเหลี่ยมรอบข้อ เรียงอยู่รอบข้อ มีสีเขียว หรือสีน้ำตาลมองเห็นชัดเจน กิ่งแขนงแตกออกตามข้อทุกข้อ
-
-
-
ต้นนำมาต้มดื่ม ช่วยขับปัสสาวะ ผสมกับกิ่งและใบหญ้าหนวดแมว ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคนิ่ว ขับระดูขาว บำรุงไต