แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-29

แว่นแก้ว

Hydrocotyle umbellata L.
APIACEAE (UMBELLIFERAE)
แว่นแก้ว
ไม้น้ำ
-
-
-
-
-
ปลูกเป็นไม้น้ำในกระถาง ไม้ประดับในอ่างน้ำ ตู้ปลา