แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

ยี่โถ

Nerium oleander   L.
APOCYNACEAE
ยี่โถ
ไม้พุ่ม
เป็นไม้พุ่ม เปลือกของลำต้นมีสีเทาเรียบ ทุกส่วนมียางสีขาว เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม
ใบเดี่ยว ใบเรียงรอบข้อ ข้อละ 3 ใบ มีรูปร่างรี ปลายและโคนใบแหลมคล้ายหอก ขอบใบเรียบหนาแข็ง มีสีเขียวเข้ม
ดอกมีสีชมพู ขาว มีทั้งดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว
รูปฝักยาว เมื่อแก่เปลือกแข็งจะแตกออก และมีเมล็ดอยู่ภายในจำนวนมาก
-
ใบ รสขมเฝื่อนเมา แก้บวม แก้ไข้ป่า บำรุงหัวใจ ขับชีพจรให้เดินเร็วและดีขึ้น ทำให้หัวใจชุ่มชื่น, ดอก รสขมเฝื่อน บำรุงหัวใจ ทำให้ชีพจรเต้นเร็ว แก้อักเสบ แก้ปวดศีรษะ