แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

Asplenium nidus L.
POLYPODIACEAE
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
อิงอาศัย
เฟิร์นอิงอาศัย สามารถเติบโตบนดินได้
สีเขียวอ่อน ใบเดี่ยว รูปแถบ ออกเวียนสลับรอบต้น ปลายใบแหลมคล้ายหอก ใบหนาแข็งเป็นมัน เส้นกลางใบสีดำ ใต้ใบมีสปอร์สีน้ำตาลเรียงตามแนวเส้นใบ ปัจจุบันมีหลายพันธุ์ ทั้งเฟินจีบ เฟินข้าหลวงโอซาก้า และเฟินข้าหลวงใบแฉก
-
-
-
ปลูกเป็นไม้ประดับ, ใช้ในการเรียนการสอน