แก้ไขเมื่อ/modify date: 2021-03-12

แปรงล้างขวด

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don
MYRTACEAE
แปรงล้างขวด
ไม้ต้น
รูปทรงไข่ เปลือกลำต้นขรุขระ แตกเป้นสะเก็ต สีน้ำตาลดำ
ใบเดี่ยว สีเขียว รูปใบหอก เรียงแบบสลับ ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว
ดอกช่อเชิงลด ออกตามลำต้นหรือกิ่ง กลีบเลี้ยง : แยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สี เขียว กลีบดอก แยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สี เขียว เกสรเพศผู้จำนวน 10 อัน สีแดง เกสรเพศเมียจำนวน 1 อัน สีแดงรังไข่ : เหนือวงกลีบ
ผลแห้ง รูปทรงกลมหรือคล้ายรูปถ้วย ผลอ่อนเขียวอ่อน สีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล ลักษณะพิเศษของผลคือแข็งรูปคล้ายถ้วย
จำนวนมาก สีน้ำตาล รูปร่างแบน
ปลูกเป็นไม้ประดับตามริมสระน้ำ ริมกำแพงและตามริมถน ให้ร่มเงา