แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-08-03

ปรงทะเล

Acrostichum aureum  L.
PTERIDACEAE
ปรงทะเล
ไม้น้ำ
มีเหง้าใหญ่เป็นเนื้อไม้แข็ง เหง้าเป็นแท่งสั้น ตั้งตรง ปกคลุมด้วยเกล็ดเป็นแผ่นหนา
ใบอ่อนเป็นใบเดี่ยว มีสีเขียว รูปไข่ แกมรูปขอบขนานและใบแก่ เป็นใบประกอบขนนกปลายคี่ โคนก้านใบมีเกล็ดบางๆ สีน้ำตาลคลุม
-
-
-
ปลูกประดับสวน ริมน้ำ ริมบ่อ น้ำตก ลำธาร