แก้ไขเมื่อ/modify date: 2021-03-02

บัวบา

Nymphoides indica (L.) Kuntze
NYMPHAEACEAE
บัวบา
ไม้ล้มลุก
ไม้น้ำ ล้มลุก เหง้าลอยน้ำ มีไหลคล้ายก้านใบ
ใบรูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือเห็นไม่ชัดเจน แผ่นใบด้านล่างมี ต่อมหนาแน่น
ดอกออกตามข้อ รูปกงล้อ สีขาว โคนกลีบด้านในมีสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5- 8 กลีบ แยกจรดโคน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายมน กลีบดอก 5-8 กลีบ รูปไข่ ร
รูปรี เมล็ดกลม เยื่อหุ้มเมล็ดเรียบ
-
ปลูกเป็นไม้น้ำในกระถาง ไม้ประดับ