แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-29

ตาเป็ดตาไก่

Ardisia lenticellata Fletch.
MYRSINACEAE
ตาเป็ดตาไก่
ไม้พุ่ม
-
ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบและขอบเป็นหยักเป็นลอนตื้น
มีขนาดเล็กสีขาวแกมชมพู เป็นช่อกระจุกออกตามยอดและข้างกิ่ง
เป็นผลสด เมื่อผลสุกสีแดง
เมล็ดเดี่ยวแข็ง
-