แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

ตองกง

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda
POACEAE
ตองกง
ไม้ล้มลุก
มีเหง้า ลำต้นกลมคล้ายต้นไผ่ มีขนาดเล็ก ลำต้นตั้ง มีกอที่แข็งแรงมาก
ใบรูปแถบ รูปใบหอก โคนรูปหัวใจ ปลายใบแหลม กาบใบสั้นกว่าปล้อง ขอบใบเป็นจักละเอียด เนื้อใบค่อนข้างหนา ส่วนกาบใบเกลี้ยง ยกเว้นบริเวณขอบตอนบนจะมีขนสั้น ๆ ส่วนกาบใบตอนปลายจะเป็นก้านสั้น ๆ สีแดงเข้ม
ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ใบรูปไข่ ปลายมน ขอบมีขน เส้นกาบ 1 เส้น กาบช่อย่อยบนรูปขอบขนาน ปลายแหลม เส้นกาบ 1 เส้น มีดอกย่อย 2 ดอก ดอกล่างลดรูป ดอกบนสมบูรณ์เพศ
รูปไข่ สีน้ำตาลแดง
-
ต้นใช้แก้ความดันโลหิตต่ำ และสภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง, ใบใช้ห่อข้าวเหนียว, ใช้เลี้ยงสัตว์, ช่อดอกใช้ทำไม้กวาด