แก้ไขเมื่อ/modify date: 2021-02-25

ชายผ้าสีดา

Platycerium holttumiide Jonch.& Hennipman
POLYPODIACEAE
ชายผ้าสีดา
อิงอาศัย
เป็นเหง้าเกาะต้นไม้อื่น
ใบกาบหรือใบโล่ (Base fronds) เจริญเป็นแผ่นหนา ชูตั้งขั้น ปลายใบหยักลึกเป็นสองแฉก แตกหลายชั้น
-
-
-
นิยมใช้เป็นไม้ประดับ ส่วนรากสามารถใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้หรือเพาะสปอร์เฟิร์นได้ดี