แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

ช้องนาง

Thunbergia erecta (Benth.) Anderson.
ACANTHACEAE
ช้องนาง
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่มเล็ก แตกกิ่งก้านมาก สูงประมาณ 6 ฟุต
ใบคล้ายใบแก้ว ใบมนปลายแหลมยาวประมาณ 3 นิ้ว ออกเป็นคู่ ๆ ตามกิ่ง
ดอกเป็นรูปแตร ปลายดอกผายออกเป็น 5 แฉก ในดอกตรงกลางมีตาสีเหลือง ดอกสีม่วง และยังมีชนิดดอกสีขาวเรียกว่าช้องนางขาว ดอกยาวประมาณ 2 นิ้ว
-
-
ปลูกเป็นไม้ประดับ