แก้ไขเมื่อ/modify date: 2019-07-27

เงินไหลมา

Syngonium podophyllum Schott
ARACEAE
เงินไหลมา
ไม้เลื่อย
อายุหลายปี ลำต้นอวบน้ำ เลื้อยพันด้วยรากพิเศษที่ออกทุกข้อใบ ลำต้นสีเขียวอมเทา เมื่อแก่มีเนื้อไม้เจริญตามพื้นหรือขึ้นพันต้นไม้ใหญ่
เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบอ่อนรูปหัวลูกศรถึงรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปเงี่ยงลูกศร ผิวใบด้านบนด่างสีเขียว-ขาวเป็นมัน บริเวณเส้นใบสีเขียวอ่อนเกือบขาว ก้านใบ ยาว
สีขาวนวล ออกเป็นช่อเชิงลด มีกาบหุ้มช่อดอก
ผลสดมีเนื้อ มีหลายเมล็ด
-
ไม้ประดับ