แก้ไขเมื่อ/modify date: 2022-03-01

กง

Hanguana malayana (Jack) Merr.
HANGUANACEAE
กง
ไม้ล้มลุก
ลอยน้ำได้
รูปหอก ปลายใบแหลมยาว โคนใบรูปลิ่ม
แบบช่อแยกแขนง (panicle) ออกตามง่ามใบตอนปลายยอด ดอกย่อย สีเหลืองอ่อน เขียวอ่อน หรือน้ำตาลอ่อน
รูปกระสวยแข็ง ผิวเรียบเป็นมัน เมื่อสุกจะมีสีแดง
มี 1 เมล็ด
นำมาต้ม ใช้อมกลั้วคอเมื่อมีไข้ (ราก)